Průkaz energetické náročnosti budov

CO JE TO PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který hodnotí danou budovu z hlediska kvality obálky budovy a z hlediska technického zařízení budovy a to ve smyslu energetické náročnosti pro vytvoření požadované kvality vnitřního prostředí uvnitř této budovy při jejím standardním užívání. Struktura a forma  PENB je dána vyhláškou MPO 148 / 2007 Sb. O energetické náročnosti budov. PENB se skládá ze dvou částí. První část je samotný průkaz – lidově „štítek“, kde je graficky a barevně znázorněno hodnocení dané budovy z hlediska energetické náročnosti, vyčíslení energetické náročnosti (celková dodaná energie kWh / rok, GJ / rok apod.) a začlenění dané budovy do klasifikačních tříd  A – G. Dále je zde přehledně znázorněný  podíl jednotlivých energonositelů na celkové dodané energii (např. plyn, elektřina) a procentuální podíl spotřeby jednotlivých energetických systémů budovy (vytápění, popř. chlazení, větrání, příprava TV, osvětlení). Pokud jsou dále doporučeny opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy (např. zateplení, instalace účinnějšího zdroje tepla apod.), tak PENB umožňuje zobrazit hodnocení a klasifikaci  dané budovy, po provedení těchto opatření. Druhá část PENB tvoří protokol, který je nedílnou součástí PENB a je zde již detailně popsána skladba konstrukcí této budovy, její tepelně technické vlastnosti, způsob užívání atd. Dále jsou zde detailněji popsány technické systémy budovy (vytápění, chlazení, větrání či klimatizace, příprava TV, osvětlení), účinnosti těchto systémů a je zde podrobný přehled o energiích spotřebované touto budovou na zajištění požadovaného kvality prostředí v budově.

PENB  tak podává přehledným způsobem informace pro majitele, stavebníky, investory či jiné osoby o kvalitě stavebních konstrukcí a obálce budovy, její energetické náročnosti a stavu zařízení zajišťujících kvalitu vnitřního prostředí uvnitř budovy.

Kdy je povinnost nechat průkaz zhotovit? Pro nové budovy byla povinnost tento průkaz zhotovit již od roku 2007. V roce 2012 vyšel nový zákon 318/ 2012 Sb., který nabyl účinnost od 1.1.2013.

Z tohoto zákona vyplývají další povinnosti pro stavebníky, vlastníky nebo SVJ a to zejména:

 • povinnost doložit PENB při prodeji budovy a při pronájmu budovy.
 • povinnost doložit PENB ke stavebnímu povolení dále ke stavebnímu povolení či ohlášení při větší změně dokončené budovy
 • povinnost doložit PENB při prodeji ucelené části budovy
 • povinnost doložit PENB při pronájmu  ucelené části budovy do 1. ledna 2016
 • povinnost doložit PENB bez ohledu na prováděné změny u již stávajících budov
 • od 1.ledna 2015 u plochy (energeticky vztažné) větší než 1500m2
 • od 1.ledna 2017 u plochy (energeticky vztažné) větší než 1000m2
 • od 1.ledna 2019 u plochy (energeticky vztažné) menší než 1000m2
 •  od 1.ledna 2016  doložit PENB při prodeji  nebo pronájmu jednotky 
 • dále pro budovy užívané orgánem veřejné moci:
 • povinnost doložit PENB u plochy nad 500m2 od 1.7.2013
 • povinnost doložit PENB u plochy nad 250m2 od 1.7.2015

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) má platnost 10 let a může jej zpracovat pouze energetický specialista – osoba autorizovaná ministerstvem průmyslu a obchodu, která je zapsaná v seznamu energetických specialistů vedeného u MPO.

Infolinka

+420 775 354 839

Partnerské projekty

 • www.subdodavky.cz – Stavebně řemeslný portál
 • www.nejlevnejsiTZB.cz – E-shop (voda-topení-plyn-elektro-LED)
 • www.kgmtrade.cz – montáže TZB (voda, topení, plyn) a elektro, rekonstrukce koupelen, dodávky stavebního a instalačního materiálu
 • www.brematk.cz – Servis transportního chlazení, zastoupení THERMOKING v ČR
 • www.brema-eko.cz – Zemní a výkopové práce, rekonstrukce spaloven

 

nejlevnejsi-tzb 

Kontaktujte nás

Ing. Lukáš Gruber

KGM Trade s.r.o.
Jateční 4
170 00 Praha 7 – Holešovice

E-mail: gruber@kgmtrade.cz

TOPlist